DNS Changer virus in volle opmars

CERT.be, het Belgische federale computer emergency team, waarschuwt voor het computervirus 'DNSchanger'.

Heel wat PC’s zijn ondertussen besmet en het virus zorgt ervoor dat computers vanaf 7 maart 2012 geen toegang tot internet meer hebben aangezien de DNS servers van de besmette computers worden aangepast.

CERT heeft een website gelanceerd op www.dns-ok.be waarmee u kan testen of uw pc al dan niet besmet is.