Combell investeert in zware netwerkupgrade

  • 9 januari 2013
  • Leestijd: 3 min
  • Combell

Als marktleider in de Belgische hostingwereld positioneren we onszelf steeds in het kwaliteitssegment. Om deze positie te handhaven, dienen we zwaar te investeren zowel op vlak van kennis, als op vlak van infrastructuur.

Over de jaren heen hebben we reeds uitvoerig geïnvesteerd in ons netwerk aangezien dit het fundament is van onze business. Door onze stijgende groei en onze eigen strenge kwaliteitseisen is er recentelijk een nieuwe investering gedaan onder de vorm van nieuwe netwerkapparatuur.

Upgrade gepland

Zonder implementatie is deze investering weinig tot niets waard. De implementatie komt er onder de vorm van een netwerkupgrade. Gedurende deze gefaseerde upgrade worden de nieuwe toestellen in productie gezet. Deze apparatuur is het “top of the line” materiaal van Juniper en zal ons helpen om nog betere stabiliteitsgaranties te bieden.

Waarom?

Stabiliteit en flexibiliteit zijn onze belangrijkste motieven. Maar het genuanceerde antwoord op de waarom vraag vergt iets meer uitleg.

Op dit ogenblik garanderen wij stabiliteit door de goeie keuzes te maken qua hardware en deze hardware redundant uit te voeren. Op dit ogenblik hanteren wij een “n+1” strategie. Dit houdt in dat elke component in ons netwerk een duplicaat heeft. Deze strategie willen we verderzetten en zelfs uitbreiden: één van de doelstellingen is om van “n+1” naar “2n+2” te gaan op onze backbone. Met andere woorden: alles hoort dubbel te staan en nog 2 extra duplicaten te hebben.

Combell heeft een pure multidatacenteropstelling en we zijn redundant over de datacenters heen. Door extra netwerkappartuur te plaatsen, zijn we niet enkel over de datacenters heen redundant, maar ook binnen het datacenter zelf. Met nieuwe hardware introduceren we ook MPLS/VPLS zodat we in de toekomst nog makkelijker met extra datacenters kunnen connecteren.

We zijn ook enorm flexibel op vlak van capaciteit: de continue groei verplicht ons de netwerkcapaciteit uit te breiden. De upgrade zal ervoor zorgen dat we in plaats van 2x 2 Gigabit aan te kunnen bieden, we meteen 2x 10 Gigabit kunnen voorzien. De netwerkinterfaces voorzien een bandbreedte van 100 Gigabit per seconde en in totaal kunnen we in theorie tot 2 Terrabit per seconde verwerken.

We hebben dus groeimogelijkheden voor de toekomst. Deze groei qua bandbreedte en capaciteit geldt niet enkel voor het verkeer naar buiten toe, maar ook tussen onze verschillende datacenters.

Wanneer?

Deze upgrade staat gepland om midden januari uitgevoerd te worden. De concrete datums zullen tijdig gecommuniceerd worden via onze status pagina’s. Deze vindt u terug op http://status.combell.com. U kan zich daar ook via RSS inschrijven en de feed volgen. Eveneens kan u zich via e-mail inschrijven op de statuspagina’s.

De upgrade gebeurt in twee fases en zal telkens plaatsvinden in de nacht van zondag op maandag. Qua timing zal dit van middernacht tot 6u ’s morgens ingepland worden.

Wat is de impact?

Hoewel we de upgrade zoveel mogelijk buiten de piekuren plannen, zal er toch een merkbare impact zijn. Tussen middernacht en 6u zullen er onderbrekingen zijn. De onderbrekingen zullen meestal van korte duur zijn, maar afhankelijk van het datacenter of de plaats in het netwerk, kunnen er langere onderbrekingen optreden.

Vast staat dat de onderbreking niet gedurende de ganse upgrade merkbaar zal zijn.

Conclusie

Als klant zal u direct of indirect meegenieten van de voordelen van deze upgrade. Helaas zal er een korte onderbreking zijn. Wij zullen zo transparant mogelijk communiceren en doen dit via http://status.combell.com . Hou de statuspagina’s daarom in de gaten.

We zijn er volop van overtuigd dat door deze upgrade Combell nog sterker in de markt zal staan, waar ze nu al een pioneerspositie aanhoudt.