Cloud Computing uitgaven zullen verdubbelen tegen 2016

Er bestaat nog altijd veel verwarring rond Cloud Computing. Het begrip is een hype geworden, een vlag die vele ladingen dekt. Toch is Cloud Computing geen gebakken lucht, vooral in het BYOD tijdperk. Gartner verwacht dan ook dat de uitgaven voor Cloud Computing sneller zullen stijgen dan de algemene IT uitgaven, en tegen 2016 zelfs met 100% gestegen zullen zijn.

Cloud computing is geen technologie op zich, maar een term die vele technologieën omvat, zoals big data, Platform as a Service (PaaS), private cloud computing - nieuwe termen die de laatste maanden opgedoken zijn. Maar er zijn ook meer "klassieke" vormen van cloud computing, die ondertussen algemeen ingevoerd zijn, zoals Software as a Service (SaaS) en virtualisering.

Het principe is heel simpel: alle servers, netwerken, applicaties zijn via het internet beschikbaar voor de IT-afdelingen en de eindgebruikers, vaak via datacenters. Dit heeft niet alleen het grote voordeel dat men beroep kan doen op datacenters die een 100% uptime garanderen, maar ook dat men kan rekenen op schaalbaarheid: naargelang de behoefte worden in het datacenter meer of minder computerkracht en servers ter beschikking gesteld. Betalen voor wat men verbruikt, als het ware.

Er is nog een ander fenomeen dat mee verantwoordelijk is voor de hoge vlucht die Cloud Computing neemt: BYOD of Bring Your Own Device. Steeds vaker maken personeelsleden gebruik van hun eigen smartphone of tablet om via het internet toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens en -toepassingen. Een fenomeen dat enerzijds wel voordelen biedt, omdat de gebruiker zelf het onderhoud uitvoert op zijn terminal, en daarmee de IT-afdeling ontlast, maar anderzijds ook verschillende nadelen heeft, zoals de risico's voor beveiliging, datadiefstal- of verlies. Een smartphone met bedrijfsgegevens die in de verkeerde handen valt, kan een ramp betekenen!

Hoe het ook zij, Cloud Computing is een onomkeerbare trend. Gartner voorspelt dan ook dat de wereldwijde markt voor publieke cloud diensten van 91 miljard dollar in 2011 zou gaan naar 109 miljard dollar in 2012, en zelfs 207 miljard in 2016, een stijging met 100%. Dit betekent natuurlijk een enorme uitdaging voor de klassieke verkopers van hardware en software, maar kan tegelijk een opportuniteit creëren voor nieuwe diensten zoals integratie van de cloud, aanpassing ervan, het installeren van hybride clouds, enz.

Toch maant Gartner ook aan tot voorzichtigheid. Enerzijds is de term uitgegroeid tot een hype, wat conservatieve bedrijven met wantrouwen tegenover het fenomeen opzadelt, en hen zou kunnen verhinderen de overstap te maken. Anderzijds leidt cloud computing niet automatisch tot kostenbesparing - het moet met overleg gekozen worden, en correct geïmplementeerd worden.

De Combell-pagina's waarin Cloud hosting (Infrastructure Hosting, Public & Private Cloud, Cloud configurator) voorgesteld worden, kunnen u alvast op weg zetten.