Bijna 4 miljoen .EU-domeinnamen

Terwijl het percentage .EU-domeinen per land gestaag blijft stijgen, klimt ook het aandeel van de IDN-domeinen. Een overzicht van de belangrijkste cijfers.

In een eengemaakt Europa is het belangrijk voor een exportgericht bedrijf om zijn producten of diensten in heel de EU aan te bieden. Wat is er beter dan een .EU-domeinnaam om dit duidelijk te maken? Het is een besef dat langzaam doordringt tot de bedrijven en de gestage groei van het aantal .EU-domeinen bewijst dit.

EUVan 2.249.670 in Q3 2006 is het aantal .EU- domeinen in Q1 2013 gestegen tot 3.722.077. Daarvan is 1,5% een IDN, een domeinnaam met speciale karakters. Vergeleken met het eerste kwartaal 2012 kende het .EU-domein een groei van 3,6%, wat lichtjes lager ligt dan de groei van de nationale ccTLD-markt in de Europese landen in diezelfde periode (5,4%), maar toch duidelijk hoger dan gTLD's zoals .COM, .NET, .ORG of .INFO (1,6%).

Wat verspreiding over de verschillende EU-lidstaten betreft, is het Luxemburg dat het meeste .EU-domeinen telt per 1.000 inwoners (31,5), gevolgd door Nederland (29,1). België staat op een 9e plaats, met 11,8 EU-domeinen. Vergelijkt men dit met het aantal ccTLD's per 1.000 inwoners dan is het Nederland dat de lijst aanvoert (311,3), verrassend gevolgd door Denemarken (219,0) en Duitsland (188,0).