6 voordelen die u nog niet wist over Managed Hosting

Als bedrijf, groot of klein, hebt u een of meerdere servers nodig voor dagelijkse taken zoals e-mail, back-up, e-commerce, enz. Daarbij zijn er grosso modo drie paden die u bewandelen kunt.

  • Beroep doen op een eigen server in uw bedrijf, die onderhouden wordt door uw eigen IT-afdeling.
  • Een server in de cloud huren bij een hosting provider (dedicated hosting), of uw eigen server plaatsen bij een "colocation provider" waar hij in optimale klimaatomstandigheden draait en beschermd is tegen allerlei mogelijke calamiteiten zoals een stroomonderbreking. U laat de server door uw eigen IT-personeel onderhouden of huurt een dienst in voor het onderhoud.
  • Kiezen voor "managed hosting", een oplossing waarbij zowel de hardware (servers) als de software (dienstverlening voor het onderhoud) voor u geregeld worden. Vergelijk het met een auto kopen met volledige waarborg, die ook gratis olie verversen en onderhoud dekt.

Wie kiest voor zekerheid en schaalbaarheid dient voor managed hosting te kiezen bij een high end hosting provider zoals Combell. De lichte meerprijs weegt niet op tegen de veiligheid, business continuïteit, de perfect op uw maat gesneden service level agreements, en vooral de gemoedsrust die deze vorm van cloud hosting met extra dienstverlening biedt.

Zes voordelen van Managed Hosting op een rij.

1. Server monitoring, ook proactief

6 voordelen die u nog niet wist over Managed HostingVoorkomen is nog altijd beter dan genezen, en voor een optimale uptime van uw server is het nodig dat hij voortdurend gemonitord wordt. Hierbij wordt nagegaan of er geen onregelmatigheden aangetroffen worden die tot een falen zouden kunnen leiden.

Maar dat monitoren geschiedt ook op een ander vlak. Zo kunt u opteren voor disk space monitoring die de beschikbare schijfruimte in het oog houdt, voor user script monitoring die webservices bewaakt, en andere surveillancetaken, aangepast aan uw vereisten.

+ Kies voor een hosting provider die u de mogelijkheid biedt om al deze monitoring via een webinterface zelf live op te volgen, en waar de medewerkers de resultaten van de monitoring analyseren en u, waar nodig, aanpassingen suggereren.

2. Veiligheid is de moeder van de porseleinkast

2014 was een jaar dat bol stond van hacks en inbraken op websystemen - helaas vaak veroorzaakt door ontoereikende ervaring of tijd bij de IT-afdeling verantwoordelijk voor het onderhoud en de configuratie van de systemen. Bij een managed hosting horen strenge veiligheidscontroles door echte experts, zoals het regelmatig uitvoeren van beveiliging audits, het filteren op spam, het scannen op virussen, het instellen van de juiste configuratie van de software firewall, en het uitvoeren van de nodige updates aan het besturingssysteem van de server. Controleer of uw hosting provider over de nodige ISO-certificatie beschikt.

+ Ga na of uw provider ook proactieve vulnerability scanning aanbiedt , waarbij via penetratietesten getracht wordt om zwakke plekken te detecteren vooraleer ze een probleem vormen.

3. Krimpen en groeien

De ruimte die u vandaag nodig hebt om data op te slaan, de bandbreedte die vandaag volstaat om het verkeer naar de servers vlot te laten verlopen, ... het is slechts een momentopname die snel veranderen kan. Met Managed Storage, een pakket dat vaak in combinatie met de hosting aangeboden wordt, hebt u de vrijheid om klein te beginnen en rustig - of zelfs explosief te groeien. Uw servers groeien mee op uw tempo.

+ Heeft uw hosting provider een betrouwbare infrastructuur met redundantie? Het is heel belangrijk dat, wanneer één systeem uitvalt, een ander systeem het overneemt.

4. Back-ups voor het geval dat...

Een recente studie van EMC bij 3.300 IT professionals in 24 landen toonde aan dat bedrijven nog altijd onvoldoende voorbereid zijn op een verlies aan data. In de laatste twee jaar verloren de bedrijven 400% meer data, en toch heeft 51% van de ondervraagde bedrijfsleiders geen disaster recovery plan voor de hybride opslag (hybride cloud, big data, mobile).Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat er regelmatig back-ups gemaakt worden van uw gegevens, die dan op een aparte, veilige locatie bewaard worden, het liefst off-site.

+ Vraag bij uw hosting provider niet om een gewaarborgde responstijd bij het uitvallen van de dienst, maar om gewaarborgde hersteltijd. Zorg bij de definitie van het begrip "downtime" dat deze periode aanvangt vanaf het moment dat het probleem opgemerkt wordt door de monitoring van de provider, en niet vanaf het moment dat u het euvel ontdekt en signaleert!

5. Privé of publiek?

In de voorgaande punten werd uitgegaan van een "privé-clouddienst", waarop enkel en alleen uw gegevens draaien in een afgeschermde ruimte op de server(s). Managed Hosting wordt echter ook aangeboden voor publieke clouddiensten zoals Amazon Web Services of Magento Cloud Hosting. Het voordeel van dergelijke clouddiensten is dat u snel, flexibel en zonder grote investeringen een complexe ICT-omgeving kunt opbouwen. Het nadeel is dat u toch ook wel over de nodige technische kennis moet beschikken om de cloud-technologieën volledig aan uw behoefte aan te passen zodat uw platform optimaal werkt. Managed AWS hosting of Magento Cloud Hosting in AWS, ruimen dit probleem uit de weg. Deze diensten kan u bijvoorbeeld terugvinden bij Unitt, zusteronderneming van Combell.

+ Ga na of uw AWS provider gecertificeerde beheerders kan aanbieden die u kunnen adviseren over de verschillende Amazon cloud-diensten: EC2, VPC, S3, Glacier, RDS, ElastiCache, Route53, CloudFront, SES, Elastic Beanstalk, CloudFormation, OpsWorks, AppStream, SQS, SNS, Elastic Transcoder.

6. Waarborgen en dienstverlening aangepast aan uw behoeften

Het grote voordeel van managed hosting is schaalbaarheid. Klein beginnen, groot uitgroeien: de dienstverlening moet meegroeien - en zo ook de waarborgen die daarin vervat zijn. Wat bij het opstarten van uw online aanwezigheid misschien niet of minder van belang was, kan later van levensbelang worden. Daarom zijn waarborgen en service level agreements die op uw maat gemaakt zijn een must.

+ Zorg ervoor dat uw hosting provider differentiatie toelaat in zijn beveiligingsniveaus, gebaseerd op hersteltijd en het feitelijke risiconiveau.

Bekijk Managed Hosting bij Combell